1. Ingezoomde opname van korte as aortaklep

3D TEE AoV multibeat from Laurent on Vimeo.

2.  Ingezoomde opname aortaklep in korte as

AoV 3DTEE from Laurent on Vimeo.

3. 3D TEE bicuspide aortaklep (fusie NCC en RCC)

4. 3D TEE korte as AoV met fibrinestreng RCC