Hoe klein onze organisatie ook, RegioMeeting Tilburg (RMT) draagt zorg voor jouw privacy.  

In onderstaande tekst leggen we uit hoe uw persoonsgegevens verwerkt én gebruikt worden om voor een aangenaam symposium te kunnen zorgen.

WIE ZIJN WE?

Regiomeeting Tilburg zijn 2 cardiologen en 1 echo-arts die jaarlijks een echocardiografie nascholingssymposium organiseren.

Beheerder van de website en gegevensverwerker is Laurent Vande Kerckhove.

info@regiomeetingtilburg.nl

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via bovenstaande contactgegevens.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE EN WAAROM?

Nieuwsbrieven
Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we je e-mailadres op samen met uw naam. Deze gegevens gebruiken we om u op de hoogte te kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het symposium. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij een derde partij, Mailchimp  die instaat voor de mailings. Voor de beveiliging van jouw data heeft de Regiomeeting Tilburg een verwerkersovereenkomst met het gespecialiseerde bedrijf Mailchimp waardoor de veiligheid van uw data contractueel verzekerd wordt op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules.

We sturen de nieuwsbrieven alleen via Mailchimp als je hier expliciet de toestemming voor hebt gegeven die je op elk moment weer kan intrekken. 

We houden bij welke mails we u sturen en meten of men deze mails opent.  Op die manier zijn we zeker dat we u relevante informatie sturen. 

Inschrijving
Door zich in te schrijven voor deelname aan het symposium houden wij naam en voornaam, e-mailadres, bedrijf waar men werkzaam is, functie binnen dat bedrijf en ook – indien deelnemer/bezoeker daarover beschikt – lidmaatschapsnummer SBHFL. Deze gegevens gebruiken wij om het aantal deelnemers aan het symposium te kunnen bijhouden om voor een prettig een aangenaam beloop te kunnen zorgen. Denk daarbij aan voldoende zitplaatsen, voldoende catering en ook aan deelnamecertificaten.

Social Media
We gebruiken social media om te communiceren over nieuws over ons symposium.  Soms zullen we antwoorden op comments die gericht zijn tot Regiomeeting Tilburg of de gegevensverwerker. 

Cookies
We maken gebruik van cookies om uw website-ervaring voortdurend te verbeteren. RMT zal alleen first-party cookies gebruiken om uw gebruikerservaring op de site te verbeteren. We doen dit door specifieke informatie over jou als gebruiker te bewaren, zoals de gekozen taal, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken.

Wat betreft cookies van derden (third-party cookies): deze cookies worden aangemaakt en op uw computer bewaard door een andere (derde) partij dan de website van de Regiomeeting Tilburg  die u bezoekt voor het bewaren van surfgedrag. Voorbeeld is Jetpack, wat o.a. gebruikt voor het bijhouden van websitestatistieken. 

  • Jetpack

Door dit privacybeleid te accepteren, geef je ons toestemming om cookies van derde partijen te gebruiken voor trackingdoeleinden.

Gegevens van derden
Wij ontvangen geen persoonsgegevens via derde partijen. 

MET WIE DELEN WE JOUW DATA?

Bij het aandeelden voor de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens veilig doorgegeven aan Mailchimp. Uw e-mailadres en nieuwsbriefvoorkeuren worden veilig opgeslagen bij Mailchimp. Die gegevens hebben we nodig om u persoonlijk op de hoogte te houden over nieuwe ontwikkelingen rondom het symposium.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze derden zijn de SBHFL om accreditatiepunten te kunnen toekennen als u aan het symposium heeft deelgenomen. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking. Neem hiervoor met ons contact via e-mailadres hierboven vermeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

HOE HOUDEN WE JOUW GEGEVENS VEILIG?

We vinden het erg belangrijk dat uw persoonlijke gegevens goed worden beschermd. Vandaar dat we dan ook de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen. We gebruiken hiervoor moderne methodes die standaard zijn voor een veilig internetverkeer, zoals een SSL certificaat, een ondertekende domeinnaam en modern IPv6 internetadres. 

WELKE RECHTEN HEB JE ?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan  u best rechtstreeks contactopnamen met de gegevensverwerker door e-mail te sturen naar info@regiomeetingtilburg.nl.  Wij geven hier zo spoedig mogelijk gevolg aan en uiterlijk binnen de 10 dagen.

–      Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: u beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

–      Recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker heeft altijd het recht om zijn/haar gegevens te laten verwijderen uit onze databanken tenzij deze gegevens nodig zijn voor het naleven van een wettelijke verplichting

–      Recht om klacht in te dienen: indien u van mening bent dat we uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (Gegevensbeschermingsautoriteit).

–      Recht om toestemming in te trekken: elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om op elk moment zijn/haar toestemming in te trekken wanneer hij of zij in het verleden zijn of haar toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.

–      Recht op bezwaar: u heeft steeds het recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als dit gebeurt zonder uw toestemming en de verwerking niet op een andere basis moet gebeuren zoals de naleving van een wettelijke basis.

–      Recht op beperking van de verwerking: u beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

–      Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen van ons en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

REGIOMEETING TILBURG HOUDT |U OP DE HOOGTE VAN AANPASSINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

RMT zal dit privacybeleid in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving. 

RMT zal u steeds informeren via onze website of via onze gebruikelijke communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging van een verwerkingsactiviteit. Indien de privacywetgeving dit vereist, zullen wij uw toestemming vragen voor gewijzigde of nieuwe verwerkingsactiviteiten.